In the valley – near the stream, revisited (Yn y dyffryn – yn ymyl y nant, ailymweliad)

Return to Previous Page